Masterclass Circulaire steden en provincies

 Wegens grote belangstelling is deze Masterclass volgeboekt. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst. Zodra er een plek beschikbaar is, ontvangt u van ons bericht. 

 

AANMELDEN

 

Datum: 11 december 2017

Locatie: Climate-KIC - Learning Space, 
Padualaan 8, 3584 CH Utrecht

Tijd: 13.30 - 21.00 uur (inclusief diner) 

Kosten: € 299,- (exclusief btw)

 

 

 

Het nieuwe regeerakkoord als circulaire aanjager 

  • Highlights regeerakkoord
  • Kansen voor uw stad / provincie
  • Samenwerking in circulaire economie
  • Hoe nu verder?

Het nieuwe kabinet laat met zijn duurzaamheidsambities zien dat het serieuze stappen wil zetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dit wordt verankerd in een klimaatwet.

 

Weet u al hoe u deze wet kunt doorvertalen naar circulaire kansen binnen uw gemeente/provincie?

 

Deze Masterclass zorgt ervoor dat u in een dag grip krijgt op het nieuwe regeerakkoord. We combineren theorie met inspirerende voorbeelden van start-ups. Climate-KIC experts delen de ontwikkelde Circulaire Methodiek met u. Vervolgens geeft u er een praktische invulling aan voor uw provincie/gemeente en dagen ‘peers’ u hierop uit. 

 

Programma 

13.30 - 14.00 Welkom
14.00 - 15.30

Setting-the-scene

Uitdagingen in samenwerking, innovatie en leiderschap

Erick Wuestman, Voorzitter Stichting Circulaire Economie

15.30 - 16.00

Climate-KIC - De kracht van een community

Martine van Veelen, Deputy Director Climate-KIC Benelux

Provincie Utrecht

16.00 - 17.30

Inspiratiesessie & Interactie

Sladjana Mijatovic, Innovatie Officer Circulair, Gemeente Amsterdam

17.30 - 18.30 Diner
18.30 - 19.15

De rol van startups in de transitie

Claire Teurlings, CircularIQ

Sasa Marinic, Antecy

19.15 - 20.30

Aan het werk volgens de Circulaire Methodiek

Gerard Roemers, Metabolic

20.30 - 21.00 Wrap up
21.00 Einde

 

De sprekers

Erick Wuestman

Erick Wuestman speelt een inspirerende rol in de transformatie naar een circulaire samenleving. Door slimmer te werken, vanuit het verbinden van talent & modern vakmanschap, in ketens en creatieve coalities, die effectief en flexibel kunnen inspelen op de veranderende samenleving. Hierbinnen is innovatie cruciaal.

 

Erick is voorzitter van Stichting Circulaire Economie, een van de oprichters van de Cirkelstad Coöperatie U.A, initiatiefnemer van de Benchmark voor circulaire overheden en staat in  

ABN AMRO Duurzame Top 50 van 2017.

Sladjana Mijatovic, Circular Innovation Officer gemeente Amsterdam

 

Circulaire economie is een belangrijke beleidskoers binnen de Agenda Duurzaamheid van gemeente Amsterdam. Niet alleen uit idealisme, maar ook vanwege een waarde- en verdienpotentieel voor de stad. Sladjana Mijatovic faciliteert nieuwe businessmodellen, ook binnen de eigen organisatie, zoekt samenwerking met onconventionele partners, neemt belemmeringen weg en geeft het goede voorbeeld. Alles is van waarde.

Aanmelden 

Wegens grote belangstelling is deze Masterclass volgeboekt. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst. Zodra er een plek beschikbaar is, ontvangt u van ons bericht. Laat het nieuwe regeerakkoord voor u werken om uw circulaire doelen te behalen en meld u nu aan via Eventbrite.